25 aastat kogemust metsahalduses

Meist

Vaseteni ajalugu ulatub 1991. aastasse, millal ettevõtte asutaja Peter Janson hakkas elukutseliselt tegelema metsade ostmisega. Osaühing Vaseten alustas oma tegevust aastal 2003 eesmärgiga pakkuda metsa- ja põllumaade omanikele võimalust müüa oma kinnistuid kiiresti, turvaliselt ja õiglase hinna eest. Tegemist on Eesti erakapitalil põhineva stabiilse metsandusettevõttega, mille käive ja kasum näitavad pidevat kasvu. Vaseten ei tegele ostetud maade edasimüügiga, vaid keskendub kinnistute hooldamisele ja arendamisele. Aastate jooksul on rajatud või uuendatud metsateid ja kuivenduskraave, võsastunud alasid on asendatud okaspuukultuuriga. Arvestatav osa ettevõttele kuuluvatest maadest asub looduskaitse aladel, kus tavapärane metsamajandamine on piiratud. Vaseten on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni ning Eesti Erametsaliit MTÜ liige.

PEFC SERTIFIKAAT

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu väljastas 2017. aasta alguses Vaseten OÜ-le PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) metsamajandamise sertifikaadi. Rahvusvaheline PEFC sertifikaat näitab, et omanik majandab oma metsi keskkonnasõbralikult ja säästlikult ning täidab metsamajandamise standardi nõudeid, sh tagab uue metsapõlve kasvamise, jälgib metsade tervislikku seisundit ja säilitab loodusliku mitmekesisuse. Sertifikaadist ning vastutustundlikust metsamajandamisest võib lähemalt lugeda PEFC Eesti kodulehel.

PÄDEVUS

Rohkem kui veerand sajandit igapäevast metsa haldamise kogemust

JUHTKOND

Peter Janson
OÜ Vaseten asutaja
ning juhataja

Teenused

METSAHALDUS

Haldame üle Eesti metsakinnistuid ja põllumaid

METSAKINNISTUTE OST

Ostame üle Eesti metsakinnistuid ja põllumaid

NÕUSTAMINE

Nõustame metsamajandamise küsimustes.